წესები და პირობები

ფასი და გადახდა

 1. საიტზე ყველა პროდუქტის ფასი მოცემულია საქართველოს ეროვნულ ვალუტა ლარში (GEL).
 2. საიტზე მოცემული პროდუქტის ფასი არ მოიცავს მიწოდების ხარჯებს.
 3. შენაძენის მიწოდების დამატებითი გადასახადის შესახებ ინფორმაცია მომხმარებელს გამოუჩნდება სასურველი ქალაქის მითითების შემდგომ. გარდა ამისა, ეს ინფორმაცია წინასწარ მოცემულია ჩვენს საიტზე - მიწოდების პირობებში.
 4. კომპანიამ შეიძლება შეცვალოს ნებისმიერი პროდუქტის ფასი მომხმარებლის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.
 5. კომპანია ვალდებულია, დაუყოვნებლივ შეატყობინოს მომხმარებელს მათგან წარმოშობილი ნებისმიერი პრობლემის შესახებ, რომელიც მყიდველის ტრანზაქციას უკავშირდება.
 6. მყიდველი ვალდებულია, წინასწარ გააფრთხილოს კომპანია პროდუქტის ღირებულების გადახდასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ხარვეზის შესახებ.

 

დაბრუნების უფლება

 1. მყიდველს უფლება აქვს წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში (რის შესახებაც მას წინასწარი ინფორმაცია არ ჰქონდა)  15 დღის განმავლობაში კომპანიას უკან დაუბრუნოს შეძენილი პროდუქტი. ასეთ შემთხვევაში ის სურვილისამებრ სრულად იბრუნებს გადახდილ თანხას ან ცვლის პროდუქტს იმავე ღირებულების სხვა პროდუქტში.
 2. მყიდველს უფლება აქვს ზომის ვერ მორგების შემთხვევაში 15 დღის განმავლობაში კომპანიას უკან დაუბრუნოს ნაყიდი პროდუქტი. ასეთ შემთხვევაში მას მხოლოდ შეუძლია საკუთარი პროდუქტის იმავე ღირებულების სხვა პროდუქტში გაცვლა. მყიდველს გადახდილი თანხა უკან არ უბრუნდება.
 3. კომპანია უკვე გაყიდულ საქონელს უკან იბრუნებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის არის: უხმარი, დაუზიანებელი და წარმოდგენილია თავის პირვანდელ, დაუზიანებელ შეფუთვაში.
 4. პროდუქტის დაბრუნება ხდება მყიდველის მიერ შენაძენის კომპანიის ოფისში (ი. აბაშიძის 18)  მიტანით, თუ არ არსებობს სხვა წინასწარი შეთანხმება.
 5. მობრუნებული პროდუქტის ჩაბარების შემთხვევაში კომპანია ვალდებულია, მყიდველს დაუბრუნოს საკუთარი თანხა 14 დღის განმავლობაში.

 

ფორს მაჟორი

 1. კომპანიასა და მყიდველს შორის შეთანხმებული პროდუქტის მიწოდების დრო შეიძლება შეიცვალოს და დროულად ნივთის მყიდველისთვის ვერ მიწოდებაზე კომპანია პასუხისმგებელი არ იყოს ისეთი ფორსმაჟორული მდგომარეობის დადგომის შემთხვევაში, როგორიცაა ომი, სამოაქალაქო დაპირისპირება, მიწისძვრა, ხანძარი, წყალდიდობა თუ სხვა სტიქიური უბედურება, ასევე, სახელმწიფო გადაწყვეტილებები, რომლებსაც მხარეები წინასწარ ვერ გაითვალისწინებდნენ.

 

 

 

 

1. შესავალი

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება შპს ბებიას ონლაინ მაღაზიაში!

აღნიშნული მომსახურების წესები და პირობები არეგულირებს თქვენს მიერ ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებას, რომელიც განთავსებულია მისამართზე - https://www.bebias.ge/ (ერთად ან ცალკე "სერვისი"), რომელიც ოპერირებს  შპს ბებიას-ის მიერ.

ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, განსაზღვრავს ჩვენი სერვისის გამოყენებას და განმარტავს, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიცავთ და გავცემთ ინფორმაციას, რომელსაც ვიღებთ თქვენ მიერ ჩვენი ვებ-გვერდების გამოყენების შედეგად.

ჩვენსა და თქვენ შორის შეთანხმება (კონტრაქტი) მოიცავს აღნიშნულ წესებს და პირობებს და ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკას (”შეთანხმებები”). თქვენ აცნობიერებთ, რომ წაიკითხეთ და გესმით შეთანხმებები და ეთანხმებით მათ.

თუ არ ეთანხმებით შეთანხმებებს (ან ვერ შეასრულებთ), შეგიძლიათ, არ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით, მაგრამ გთხოვთ, შეგვატყობინოთ ელ. ფოსტაზე info.bebias@gmail.com იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ არსებული სიტუაციიდან გამოსავლის მოძიება. ეს პირობები ვრცელდება ყველა ვიზიტორზე, მომხმარებელზე და სხვა სერვისებზე წვდომის მსურველზე.

 

2. კომუნიკაცია

ჩვენი სერვისის გამოყენებით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ სიახლეების, მარკეტინგული ან სარეკლამო მასალების და სხვა ინფორმაციის მიღებაზე, რომელიც შეიძლება ჩვენგან იქნას გამოგზავნილი. ამასთან, თქვენ შეიძლება უარი თქვათ ზემოთ აღნიშული ინფორმაციის მიღებაზე ჩვენს ელ. ფოსტაზე info.bebias@gmail.com გამოწერის გაუქმების თაობაზე შეტყობინებით.

 

3. შეძენა/ყიდვა

თუ გსურთ შეიძინოთ პროდუქტი ან მომსახურება, რაც ხელმისაწვდომია მომსახურების საშუალებით (”შესყიდვა”), ამისათვის შეიძლება საჭირო გახდეს თქვენი შესყიდვისთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის და არა მარტო საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის ნომერი, თქვენი ბარათის ვადის გასვლის თარიღი, თქვენი რეგისტრაციის მისამართი და მიწოდებისთვის საჭირო ინფორმაცია.

თქვენ წარმოადგენთ და გარანტიას იძლევით, რომ: თქვენ გაქვთ იურიდიული უფლება გამოიყენოთ ნებისმიერი ბარათ(ებ)ი ან გადახდის სხვა მეთოდ(ებ)ი ნებისმიერ შეძენასთან დაკავშირებით; და რომ თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის ნამდვილი, სწორი და სრულყოფილი.

გადახდისა და შესყიდვების განხორციელებისათვის, შესაძლოა საჭირო გახდეს ჩვენი მხრიდან მესამე მხარის სერვისის გამოყენება. თქვენი ინფორმაციის მოწოდებით, თქვენ გვაძლევთ უფლებას, რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია მესამე მხარეს, რომელიც ექვემდებარება ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ნებისმიერ დროს უარი ვთქვათ ან გავაუქმოთ თქვენი შეკვეთა  გარკვეული მიზეზების გამო, მათ შორის მაგრამ არა მარტო: პროდუქტის ან მომსახურების ხელმისაწვდომობა, პროდუქტისა თუ მომსახურების აღწერილობაში ან ფასში შეცდომების არსებობა, შეცდომები თქვენს შეკვეთაში ან სხვა მიზეზები.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, უარი ვთქვათ ან გავაუქმოთ თქვენი შეკვეთა, თაღლითობის ან უნებართვო, ან უკანონო ტრანზაქციაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში.

 

4. შეკვეთის გაუქმება /თანხის დაბრუნება/ანაზღაურება

შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია შეკვეთის განთავსებიდან 24 საათში. თანხის დაბრუნება/ ანაზღაურება ხორციელდება შეკვეთის განხორციელების თავდაპირველი თარიღიდან 5 დღის ფარგლებში.

 

5. შემადგენლობა/კონტენტი

ნებისმიერი ვიზუალური და ტექსტური მასალა, რომელი განთავსებულია ჩვენს ვებ-გვერდზე, წარმოადგენს ბებიას-ის საკუთრებას ან აქვს გამოყენების ნებართვა. თქვენ არ გაქვთ უფლება გაავრცელოთ, შევცვალოთ, გადაუგზავნოთ, გადმოწეროთ, დააკოპიროთ ან გამოიყენოთ აღნიშნული კონტენტი სრულად ან ნაწილობრივ პირადი კომერციული მიზნებისთვის ან წინასწარ წერილობითი ნებართვის მიღების გარეშე.

 

6. აკრძალული გამოყენება

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სერვისი მხოლოდ კანონიერი მიზნებით და პირობების შესაბამისად.

 

7. ანალიტიკა

ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ მესამე მხარის მომსახურება, ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგისა და ანალიზისთვის.

 

8. ანგარიშები

როდესაც თქვენ ქმნით ანგარიშს ჩვენს ვებ-გვერდზე, თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ზუსტი, სრულყოფილი და აქტუალურია ნებისმიერი დროისთვის. არასწორმა, არასრულმა ან მოძველებულმა ინფორმაციამ შესაძლოა გამოიწვიოს თქვენი ანგარიშის დაუყოვნებლივი გაუქმება.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშისა და პაროლის კონფიდენციალურობის შენარჩუნებაზე. თქვენ ეთანხმებით პასუხისმგებლობის აღებას თქვენს ანგარიშთან ან/და პაროლთან დაკავშირებულ ნებისმიერ და ყველა აქტივობასა თუ ქმედებაზე. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა გვაცნობოთ თქვენი ინფორმაციას უსაფრთხოების დარღვევის ან თქვენი ანგარიშის უნებართვოდ გამოყენების შესახებ.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი ვთქვათ მომსახურებაზე, შევადგინოთ ანგარიშები, ამოვიღოთ ან შეცვალოთ შინაარსი, ან შევაჩეროთ შეკვეთები ჩვენი შეხედულებისამებრ.

 

9. შეწყვეტა

ჩვენ შეგვიძლია შევწყვიტოთ ან შევაჩეროთ თქვენი ანგარიში და სერვისზე წვდომა დაუყოვნებლივ, წინასწარი შეტყობინების გარეშე ან პასუხისმგებლობის გარეშე, ჩვენი შეხედულებისამებრ, რაიმე მიზეზის გამო და შეზღუდვის გარეშე, მათ შორის, მაგრამ არ მხოლოდ პირობების დარღვევის შემთხვევაში.

თუ გსურთ ანგარიშის შეწყვეტა, შეგიძლიათ უბრალოდ შეწყვიტოთ მისი გამოყენება.

 

10. მარეგულირებელი კანონი

წესები და პირობები რეგულირდება და ინტერპრეტაცია ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაბამისი მარეგულირებელი კანონის ფარგებში, მასთან კონფლიქტში მყოფი დებულებების გათვალისწინების გარეშე.

ჩვენს მიერ ამ პირობების რაიმე უფლების ან დებულებების შეუსრულებლობა, არ განიხილება ამ უფლებების უგულებელყოფად. თუ ამ პირობების რომელიმე დებულება სასამართლოს მიერ ბათილად ან კანონიერი ძალის არმქონედ ჩაითვლება, ამ პირობების დარჩენილი დებულებები რჩება მოქმედად.

 

11. ცვლილებები სერვისში

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შევიტანოთ ცვლილებები ჩვენს მომსახურებაში, ჩვენი შეხედულებისამებრ. პერიოდულად, ჩვენ შეიძლება შევზღუდოთ წვდომა მომსახურების ზოგიერთი ნაწილზე ან მთლიან სერვისზე, მომხმარებლებზე, მათ შორის რეგისტრირებულ მომხმარებლებზე.

 

12. დასტური/თანხმობა

ჩვენი სერვისით ან ჩვენს მიერ მოწოდებული სხვა სერვისის გამოყენებით, ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ და გაეცანით ამ წესებსა და პირობებს და ეთანხმებით მათ.

 

13. დაგვიკავშირდით

გთხოვთ, თქვენი გამოხმაურება, კომენტარები, ტექნიკური დახმარების მოთხოვნა გამოაგზავნოთ ელ. ფოსტაზე: info.bebias@gmail.com.